Bc. Tetiana Boiko

Diplomová práce

Logistická regrese v systému Statistica

Logistic regression in Statistica system
Anotace:
V této diplomové práci se věnujeme modelu logistické regrese a jeho aplikaci v softwaru STATISTICA. Teoretická část udává odvození logistického regresního modelu, a to jak jeho jednoduchého případu, tak modelu vícenásobné logistické regrese. První kapitola obsahuje úvod do teorie zobecněných lineárních modelů. V druhé kapitole se popisují základní principy logistické regrese. Třetí kapitola se zaměřuje …více
Abstract:
In this thesis we deal with the model of logistic regression and its application in the STATISTICA software. In the theoretical part are shown the model-building methods for logistic regression model, both for simple case and for multiple logistic regression model. The first chapter contains an introduction to the theory of generalized linear models. Principles of logistic regression are described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Marie Budíková, Dr.
  • Oponent: RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Statistika a analýza dat