Zuzana VÝCHODSKÁ

Diplomová práce

Klima školní třídy dítěte s epilepsíí

Class environment of children with epilepsy
Anotace:
Práce se zabývá epilepsií u dětí, klasifikací epileptických záchvatů a zároveň také klimatem školní třídy. Cílem je tato dvě témata propojit a pomocí dotazníkového šetření zjistit, zda má onemocnění vliv na klima třídy a pokud ano, tak jak se projevuje v rovině sociálních vazeb mezi epileptikem a jeho spolužáky a také mezi ním a třídním učitelem. Součástí práce je i výše zmíněné dotazníkové šetření …více
Abstract:
This thesis deals with child epilepsy, also with a classification of epileptic seizures and simultaneously operates with a class climate. The main goal of this work is to interface these topics and find out, if the illness affects the class climate by using a survey. If there is some influence, then how it manifests itself on social ties in the class, on the relationship of epileptics to other pupils …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dana Buršíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÝCHODSKÁ, Zuzana. Klima školní třídy dítěte s epilepsíí. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy