Matěj Vacínek

Bakalářská práce

Digitální marketing: případová studie užití digitálních technologií v marketingu

Digital marketing: a case study of the use of digital technology in marketing
Anotace:
Cílem práce je popis digitálních marketingových nástrojů společnosti Alza.cz. První část práce se zabývá moderním marketingem a jeho současným trendům. Následně se věnuje digitálnímu marketingu, jeho cílům, charakteristice a především nástrojům, rozděleným na internetový marketing, sociální sítě a mobilní marketing. Empirická část se zabývá popisem digitálních kanálů využitých společností Alza a následnou …více
Abstract:
The aim of this thesis was to describe digital marketing tools of Alza.cz. The first part deals with modern marketing and its current trends. Subsequently, the thesis was focused on digital marketing, its goals, characteristics and above all tools were divided into internet marketing, social networks and mobile marketing. The empirical part deals with the description of digital channels used by Alza …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2019
  • Vedoucí: Michal Šimůnek
  • Oponent: Jan Závodný Pospíšil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78250

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management