Theses 

Rozhodnutí o formě podnikání české právnické osoby na Slovensku – Bc. Aneta Zemanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Aneta Zemanová

Diplomová práce

Rozhodnutí o formě podnikání české právnické osoby na Slovensku

Decision about business form of Czech legal entity in Slovakia

Anotace: Předmětem této diplomové práce „Rozhodnutí o formě podnikání české právnické osoby na Slovensku“ je rozebrání dvou základních forem podnikání na Slovensku. V teoretické části jsou tyto dvě základní formy podnikání legislativně vymezeny, dále je zde rozebrána účetní a daňová stránka obou těchto forem. V praktické části jsou modelové, ale i konkrétní příklady z účetní a daňové oblasti týkající se těchto dvou forem podnikání.

Abstract: The goal of this thesis „Decision about business form of Czech legal entity in Slovakia“ is to analyze two basic forms of business in Slovakia. In the theoretical part, these two basic forms of entrepreneurship are defined by law, and the accounting and tax aspects of both these forms are analyzed here. In the practical part there are model and concrete examples from the accounting and tax area related to these two forms of business.

Klíčová slova: podnikání na Slovensku, organizační složka, mateřská společnost, dceřiná společnost, rozdíly v českém a slovenském účetnictví, rozdíly v české a slovenské daňové soustavě, business in Slovakia, organizational unit, parent company, subsidiary, differences in Czech and Slovak accounting, differences in the Czech and Slovak tax systems

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jana Hvozdenská
  • Oponent: Mgr. Miroslav Svoboda

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 13:02, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz