Adriana Hubová

Bakalářská práce

Pracovný úraz a choroby z povolania podľa platnej legislatívy

Occupational injury and job related ilness according to the legislation
Abstract:
The aim of my work was to summarize the occupational safety problems, focused on occupational injuries and job related ilnesses. The work is devided into four main chapters. In the first chapter I highlight the current legislation in the occupational safety area, obligatory laws and regulations that must not be overlooked, if the companies take a correct view of the above mentioned area of occupational …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce bolo zhrnúť problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) zameranú na pracovné úrazy a choroby z povolania. Práca je rozdelená na Štyri základné kapitoly. V prvej kapitole pripomínam súčasnú právnu úpravu v oblasti BOZP, záväzné zákony a vyhlášky, ktoré nesmú byť nepovšimnuté pri správnom pohľade v oblasti BOZP vo firmách. Druhá kapitola pojednáva …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Miroslav Tichý
  • Oponent: JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK