Jan KURIAL

Bakalářská práce

Problematika cizinců a uprchlíků a jejich pobyt v detenčních zařízeních

The alliens and refugees questions and their stay in Detention Centres for Aliens
Anotace:
Účelem této práce je představit oblast migrace z hlediska legální i nelegální pozice, z pohledu obecného ale i profesního, který má poukázat na pozitivní, ale zejména na negativní důsledky, které s sebou tento jev přináší. Má také nezasvěcenému čtenáři objasnit strukturu a činnost středisek a zařízení, která jsou využívána k přechodnému řešení problémů migrujících osob, s poukazem na různá úskalí v …více
Abstract:
The purpose of this work is to present the sphere of migration in terms of legal and illegal position, in terms of general but also professional position. This work is to show positive and negative consequenses that have being brought by the migration. It should make clear to an uninitiated reader the structure and activity of centres and alien detention centres which are used for solving of migratory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2008
Identifikátor: 1009471

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Miroslava Kejdová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KURIAL, Jan. Problematika cizinců a uprchlíků a jejich pobyt v detenčních zařízeních. Brno, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 25. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.