Bc. Radka Saundersová

Master's thesis

Differentiation in Primary School ELT

Differentiation in Primary School ELT
Abstract:
Diplomová práce „Diferenciace ve výuce anglického jazyka na prvním stupni základní školy“ sestává ze dvou částí. Teoretická část se zabývá historií diferenciace a jejím popisem a uvádí, proč by diferenciace našla využití na českých školách. Praktická část je případovou studií, která se věnuje praktickému použití diferencované výuky na české škole a průběh tohoto procesu zdokumentovává a popisuje.
Abstract:
The thesis ‘Differentiation in Primary School ELT’ consists of two parts. The theoretical part explores the history and theory of differentation, and summarizes the reasons for using differentiation at Czech schools. The practical part is a case study devoted to the practical use of differentiated instruction at a Czech school and to documenting and describing the process.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2015
  • Supervisor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Naděžda Vojtková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta