Bc. Radka Saundersová

Diplomová práce

Differentiation in Primary School ELT

Differentiation in Primary School ELT
Anotace:
Diplomová práce „Diferenciace ve výuce anglického jazyka na prvním stupni základní školy“ sestává ze dvou částí. Teoretická část se zabývá historií diferenciace a jejím popisem a uvádí, proč by diferenciace našla využití na českých školách. Praktická část je případovou studií, která se věnuje praktickému použití diferencované výuky na české škole a průběh tohoto procesu zdokumentovává a popisuje.
Abstract:
The thesis ‘Differentiation in Primary School ELT’ consists of two parts. The theoretical part explores the history and theory of differentation, and summarizes the reasons for using differentiation at Czech schools. The practical part is a case study devoted to the practical use of differentiated instruction at a Czech school and to documenting and describing the process.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Naděžda Vojtková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta