Bc. Luboš Hinkelmann

Bakalářská práce

Materiální výukové prostředky v oboru Mechanik opravář pro kolejová vozidla

Material educational resources in the field Serviceman mechanic for rail vehicles
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou materiálních edukačních prostředků pro učební obor mechanik opravář se zaměřením na opravu kolejových vozidel na Střední odborné škole železniční, stavební a památkové péče a Středním odborném učilišti v Šumperku. Ukazuje, jakými didaktickými prostředky je v současnosti dosahováno vzdělávacích cílů v předmětu odborný výcvik tohoto oboru. Smyslem této práce je …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with physical training funds for apprenticeship mechanic repairman with a focus on repair of rolling stock on the Secondary School of Railway construction and conservation work and the vocational school in Šumperk. Shows, such as teaching devices is currently achieving educational objectives in the course of the vocational training field. The purpose of this work is to help …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Čadílek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta