Richard Janalík

Diplomová práce

Návrh a vícekriteriální hodnocení investičního projektu nákupu chemické linky ve společnosti JUTA a.s.

Suggestion and Multi-criteria Evaluation of the Investment Project Acquisition of Chemical Line in Company JUTA a.s.
Anotace:
Návrh a vícekriteriální hodnocení investičního projektu nákupu chemické linky ve společnosti JUTA a.s. Janalík Richard Tato diplomová práce se zabývá návrhem a hodnocením investičního projektu nákupu technologického zařízení. Problematika investic a inovací je v dnešní globalizující se ekonomice nejen aktuální, ale také čím dál tím důležitější v otázce konkurenčního boje. V úvodu jsou vymezena teoretická …více
Abstract:
Suggestion and Multi-criteria Evaluation of the Investment Project Acquisition of Chemical Line in Company JUTA a.s. Janalik Richard This diploma thesis deals with the suggestion and evaluation of the investment project for the acquisition of technological equipment. The issue of investment and innovation is not only up-to-date in today's globalizing economy but also increasingly important in terms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2018
  • Vedoucí: Lucja Matusiková
  • Oponent: Jan Kodytek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management