Bc. Michal Humaj

Diplomová práce

Bayesian and Sequential Evaluation Techniques Comparison in Online Experiments

Bayesian and Sequential Evaluation Techniques Comparison in Online Experiments
Anotace:
A / B testovanie je výborná metóda na zlepšenie kľúčových metrík webových stránok. V práci prezentujeme prehľad literatúry zameranej na štatistické metódy použité pri A/B testovaní . Niektorí autori uprednostňujú bayesianské paradigmu, iní frekventistické. Nie je medzi bayesiánmi ani konsenzus o tom, do akej miery je dôležité prvotné rozdelenie a či sa dá objektívne naučiť. Autori sa však zhodujú v …více
Abstract:
A/B testing is a powerful method for improving website performance. We present overview of the literature focused on statistical methods used in A/B testing. Some authors prefer bayesian paradigm, others frequentist. Amongst bayesians, there is also no consensus to what extent is the prior distribution important and whether it can be objectively learnt. However, authors agree that in an online environment …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: PhD Bruno Rossi
  • Oponent: Mgr. David Komárek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Práce na příbuzné téma