Dariusz Sołek

Doctoral thesis

Analysis of the DC01 Steel's Surface Depending on the Resistance to Corrosion and the Adhesion of Metallic Layers to the Metal Structure of Medical Equipment

Analysis of the DC01 Steel's Surface Depending on the Resistance to Corrosion and the Adhesion of Metallic Layers to the Metal Structure of Medical Equipment
Anotácia:
Podsumowanie: Rozprawa doktorska skupia się na analizie warstwy wierzchniej podłoża stalowego i metalicznych powłok ochronnych stosowanych na stali DC01 i RSt37-2 NBK, jak również odporność na korozję z nałożonych powłok. Wybrane materiały badawcze, DC 01 i RSt37 2 NBK, są bardzo często stosowane w produkcji urządzeń medycznych, takich jak łóżka rehabilitacyjne, wózki, stoliki chirurgiczne, parawany …viac
Abstract:
Summary: The dissertation focused on the analysis of surface layer of steel substrate and metallic coatings applied to DC01 and RSt37-2 NBK steel, as well as the corrosion resistance of the applied coatings. Selected research materials, DC 01 and RSt37 2 NBK, are very often used in the manufacture of medical equipment such as rehabilitation beds, trolleys, surgical tables, screens and bedside cabinets …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 7. 2015
  • Vedúci: Jitka Podjuklová
  • Oponent: Jarmila Ševčíková, Stanislav Lasek, Kateřina Kreislová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava