Ing. Veronika Šaldová

Diplomová práce

Veřejné zdravotní pojištění a soukromé zdravotní pojištění z hlediska reformních kroků.

Public health insurance and private health insurance in term reform steps
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku zdravotnických systémů v Evropě a především v České republice. Zabývá se reformou zdravotnictví v České republice. Dále je představeno soukromé zdravotní pojištění tak, jak je provozováno ve světě a jak v České republice, je charakterizováno z věcného a legislativního hlediska mezi zdravotní pojišťovnou a pojišťovnou komerční.
Abstract:
This thesis is focused on issues of health systems in Europe and especially in the Czech Republic. It deals with health care reform in the Czech Republic. It is presented by private health insurance as it operated in the world and in the Czech Republic is characterized by a kind of legislative terms between health insurance and commercial insurance.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
  • Oponent: Ing. Dušan Englárt

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní