Ing. Andrey Averkov

Diplomová práce

Optimalizace procesu obrábění hliníkových profilů

Anotace:
Cílem této diplomové práce je identifikovat polýtvání ve výrobním procesu, návrhnout opatření vedoucí k optimalizace výrobního procesu a pokud možno odstranit jednoho pracovníka. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou, přičemž teoretická část práce obsahuje literáturní poznatky vedoucí k optimalizace výrobního procesu pomocí nástrojů průmyslového inženýrství. Praktická část se zabývá analýzou …více
Abstract:
The aim of this thesis is to identify waste in the manufacturing process, propose measures for process optimalization and if possible, remove one worker. The diploma thesis is divided into part theoretical and practical, besides theoretical part includes literature knowledge leading to optimalization of the manufacturing process using the tools of industrial engineering. Practical part deals with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Petr Zelený, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Averkov, Andrey. Optimalizace procesu obrábění hliníkových profilů. Liberec, 2016. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN