Bc. Lukáš Dulava

Diplomová práce

Leadership a management

Leadership and management
Anotace:
Teoretická část práce se zabývá managementem a pojmem leadership, jako jeho nejvyšší úrovní. Funkce managementu a leadershipu se výrazně promítají do směřování a úspěšnosti ekonomických subjektů současnosti. Obě disciplíny jsou úzce spojeny s pojmy vize a mise, a schopnostmi manažera-„leadera“ je sdílet a následovat. Strategický management v podstatě představuje vše co děláme, jestliže hledáme konkurenční …více
Abstract:
The theoretical part of this thesis deals with the term management and leadership, as its highest level. The role of management and leadership are significantly influencing the direction and successfulness of economic subjects nowadays. Both disciplines are closely related with the terms vision and mission and the ability of manager-leader to share and follow them. Strategic management is essentially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Ing. Jiří Zahrádka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance