Mgr. Michal Machalíček

Bakalářská práce

Plynová chromatografie organických sloučenin

Gas chromatography of organic compounds
Anotace:
Historický vývoj plynové chromatografie. Plynová chromatografie a její dva druhy - rozdělovací plynová chromatografie a adsorpční plynová chromatografie. Vyvinutí a optimalizace dvou metod - Stanovení methylalkoholu a dalších komponent v konzumním destilátu a Určení složení rozpouštědel. Vytvoření návodů k jednotlivým metodám. Stanovení látek metodou kalibrační křivky a metodou přídavku standardu.
Abstract:
Historical development of gas chromatography. Gas chromatography and its two kinds - gas liquid chromatography (GLC) and gas solid chromatography (GSC). Development and optimization of two methods - Methanol and other components determination in distilate and Solvents composition specification. Creating instructions for each methods. Determination of substances by calibration curve method and addition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta