Bc. Ján Bíňovský

Diplomová práce

Studium lektinů z podmíněně patogenních organismů

Study of lectins from opportunistic human pathogens
Anotace:
Patogenní lektiny představují podstatnou část bakteriálních a plísňových infekčních mechanismů. Tato diplomová práce byla zaměřena nejprve na mutantní formu lektinu AFL1, který je považován za modelový systém pro studium komplexních interakcí. Hlavním zájmem bylo zlepšení jeho rozpustnosti pomocí různých molekulárně-biologických a biochemických metod. Určení specifity potenciálního lektinu BC2L-B-nt …více
Abstract:
Pathogenic lectins represent a substantial part of bacterial and fungal infection mechanisms. This diploma thesis has been focused firstly on a mutant form of AFL1 lectin, which is considered as a model system for the study of complex interactions. The main concern was an enhancement of its solubility using various molecular biology and biochemistry methods. Specificity determination of potential lectin …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Analytická biochemie

Práce na příbuzné téma