Mgr. Petr Pospíšil, Ph.D.

Disertační práce

Autonomní nervový systém u pacientů s neurologickým onemocněním: srovnání několika vybraných onemocněním

Autonomic nervous system in patients with neurological diseases
Anotace:
Dizertační práce se zabývá studiem dysfunkce autonomního nervového systému a jejího dopadu na kvalitu života u pacientů s idiopatickou Parkinsonovou nemocí a u pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě. Stav autonomního nervového systému je hodnocen pomocí vyšetření variability srdeční frekvence a baroreflexní senzitivity.
Abstract:
This disseration thesis deals with autonomic nervous system dysfunction and its impact on the quality of life in patients with idiopathic Parkinson’s disease and in patients after ischemic cerebrovascular stroke. The state of autonomic nervous system is evaluated by the examination of heart rate variability and baroreflex sensitivity.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta