Aneta Krebsová

Bakalářská práce

Diabetes mellitus u dětí a možnost jejich (re)socializace

Children with diabetes mellitus and the possibility of their (re)-socialization
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je onemocnění diabetes mellitus u dětí a možnost jejich resocializace. Výzkum byl prováděn v diabetologické poradně zdravotnického zařízení. V teoretické části shrnuji nejnovější poznatky diabetu mellitu, jeho historii, výskyt a klasifikaci. Zabývám se zde hlavně diabetem mellitem 1. typu jeho léčbou, komplikacemi, edukací, pohybovým režimem a zásadami stravování u tohoto …více
Abstract:
The topic of this dissertation is the illness diabetes mellitus by children and the eventuality of their social adaptation. The survey was made in a diabetes councelling of a medical centre. In the theoretical part the newest knowledge of diabetes mellitus is summarized as well as its history, occurrence and classification. I´m especially dealing with diabetes mellitus type 1 and its treatment, complication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Kmentová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krebsová, Aneta. Diabetes mellitus u dětí a možnost jejich (re)socializace. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií