Mgr. Romana Králová

Bakalářská práce

Mobilní marketing v knihovnách

Mobile Marketing in Libraries
Anotace:
Bakalářská práce „Mobilní marketing v knihovnách“ nejprve v teoretické části definuje pojem mobilní marketing. Poté následuje popis jeho forem, výhod, nevýhod a seznámení s krátkou historií mobilního marketingu. Praktická část práce nejprve uvádí příklady kampaní mobilního marketingu převážně z komerční sféry a také obsahuje návod pro knihovny „Jak začít s mobilním marketingem“.
Abstract:
Annotation The bachelor thesis “Mobile marketing in libraries“ first defines the term mobile marketing in the theoretical part. This is followed by a description of its forms, advantages, disadvantages and an introduction to a brief history of mobile marketing. Practical part of this thesis first presents examples of mobile marketing campaigns, mainly from the commercial sphere and also includes instructions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Olga Zbranek Biernátová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta