Theses 

Mobilní marketing v knihovnách – Mgr. Romana Králová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Romana Králová

Bakalářská práce

Mobilní marketing v knihovnách

Mobile Marketing in Libraries

Anotace: Bakalářská práce „Mobilní marketing v knihovnách“ nejprve v teoretické části definuje pojem mobilní marketing. Poté následuje popis jeho forem, výhod, nevýhod a seznámení s krátkou historií mobilního marketingu. Praktická část práce nejprve uvádí příklady kampaní mobilního marketingu převážně z komerční sféry a také obsahuje návod pro knihovny „Jak začít s mobilním marketingem“.

Abstract: Annotation The bachelor thesis “Mobile marketing in libraries“ first defines the term mobile marketing in the theoretical part. This is followed by a description of its forms, advantages, disadvantages and an introduction to a brief history of mobile marketing. Practical part of this thesis first presents examples of mobile marketing campaigns, mainly from the commercial sphere and also includes instructions for libraries “How to get started with mobile marketing“.

Klíčová slova: Klíčová slova, mobilní marketing, marketing knihoven, formy mobilního marketingu, historie, výhody, nevýhody, kampaně, mobilní aplikace, knihovny Keywords, mobile marketing, marketing of libraries, forms of mobile marketing, history, advantages, disadvantages, campaigns, mobile applications, libraries

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Olga Zbranek Biernátová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 07:27, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz