Tereza BENDOVÁ

Bakalářská práce

Politická kultura jako jeden z hlavních atributů politického systému ČR

The Political Culture as One of the Main Attributes of Political System in CR
Anotace:
V této práci s názvem "Politická kultura jako jeden z hlavních atributů politického systému ČR" jsem se zaměřila na stručné představení základních znaků české politické kultury a na to, jakým způsobem politická kultura ovlivňuje fungování politického systému a jeho aktérů v politické realitě České republiky. Jelikož je politická kultura poměrně složitý a dlouhodobě se formující fenomén, v prvních dvou …více
Abstract:
In this work called "The Political Culture as One of the Main Attributes of Political System in CR" I focused on brief introduction of the basic features of czech political culture and how political culture influence function of the political system and it's participants in political reality of the Czech Republic. Because the political culture is relatively complicated and long-term forming phenomenon …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENDOVÁ, Tereza. Politická kultura jako jeden z hlavních atributů politického systému ČR. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická