Bc. Michal Štichauer

Bakalářská práce

Ovládací panel přijímače GPS

GPS control panel
Anotace:
Tato práce popisuje implementaci aplikace pro dotykový displej zpracovávající data přijatá od GPS přijímacího modulu po sériové lince. Teoretická část shrnuje poznatky o přijímacích modulech GPS, podpůrných systémech zpřesňujících výsledky satelitní navigace a komunikaci modulu s koncovým zařízením. Pozornost je věnována především vlastnostem GPS modulů firmy u-blox. Práce okrajově zmiňuje také ergonomické …více
Abstract:
This work describes an implementation of touch screen application for processing data received from the GPS receiving module via a serial link. Theoretical part summarizes the knowledge of GPS receivers, supporting systems increasing accuracy of satellite navigation results and communication with the end device. Attention is paid particularly to features of the GPS modules made by u-blox. The work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Karel Šimerda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Štichauer, Michal. Ovládací panel přijímače GPS. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky