Bc. Michal Štichauer

Bachelor's thesis

Ovládací panel přijímače GPS

GPS control panel
Abstract:
Tato práce popisuje implementaci aplikace pro dotykový displej zpracovávající data přijatá od GPS přijímacího modulu po sériové lince. Teoretická část shrnuje poznatky o přijímacích modulech GPS, podpůrných systémech zpřesňujících výsledky satelitní navigace a komunikaci modulu s koncovým zařízením. Pozornost je věnována především vlastnostem GPS modulů firmy u-blox. Práce okrajově zmiňuje také ergonomické …more
Abstract:
This work describes an implementation of touch screen application for processing data received from the GPS receiving module via a serial link. Theoretical part summarizes the knowledge of GPS receivers, supporting systems increasing accuracy of satellite navigation results and communication with the end device. Attention is paid particularly to features of the GPS modules made by u-blox. The work …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Karel Šimerda

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Štichauer, Michal. Ovládací panel přijímače GPS. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky