Bc. Alexandra Rášová

Bachelor's thesis

Sociální konstrukce sexuality: Analýza učebnic sexuální výchovy.

Social construction of human sexuality: Analysis of sex education textbooks.
Abstract:
This bachelor thesis deals with a social construction of sexuality in textbooks and other materials used in sex education classes. Theoretical part presents biological and sociological view of sexuality. It describes theories of gender socialization, formal and informal influence of school on sexuality formation focusing on sex education: the approach to sex education teaching, its official goals, …more
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá sociálnou konštrukciou sexuality v učebniciach a ďalších materiálov používaných na vyučovanie sexuálnej výchovy. Teoretická časť práce predstavuje biologický a sociologický pohľad na sexualitu. Opisuje teórie genderovej socializácie, formálnemu a neformálnemu vplyvu školy na formovanie sexuality so zameraním na sexuálnu výchovu: spôsob vyučovania na školách, jej oficiálne …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Zdeňka Lechnerová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií