Bc. Hana Cestrová

Diplomová práce

Analýza výskytu a likvidace invazních rostlin v Karlovarském kraji

Analysis of occurence and elimination of invasive plants in Karlovy Vary region
Anotace:
Cílem diplomové práce je analyzovat problematiku výskytu a likvidace invazních rostlin a jejich vliv na regionální rozvoj. Na příkladu Karlovarského kraje vyhodnocuje nezbytnost řešení rostlinných invazí, ekologické a ekonomické aspekty prováděných opatření. Hodnotí výsledek eradikačních opatření a efektivnost vynakládaných finančních prostředků na zachování původní biodiverzity jako významné priority …více
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze the issue of occurrence and elimination of invasive plants and their impact on regional development. Based on the example of the Karlovy Vary Region, it evaluates the necessity of solving plant invasions, ecological and economic aspects of implemented measures. It evaluates the result of eradication measures and the effectiveness of the financial resources spent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jan Těšitel, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS