Bc. Ivo Přikryl

Bakalářská práce

Českobratská církev evangelická a opoziční projevy vůči normalizačnímu režimu

The evangelical church of Czech brethern and opposite activities against normalization regime
Anotace:
Práce v úvodu krátkým exkurzem popisuje politickou realitu Československa v letech 1948-1989 . Jsou zde také vysvětleny základní pojmy: normalizace a opozice, se zaměřením na poziční projevy v období normalizace. Stěžejní část tvoří popis činnosti Nové orientace, opozičního proudu působícího v rámci Českobratrské církve evangelické a to zejména v oblasti normalizace. Působení Nové orientace je chronologicky …více
Abstract:
The article provides short description of political reality of Czechoslovakia between 1948-1989 years. There are described basic conceptions of opposition and normalization of the communist regime. The main part of the article contains description of activities of “Nova orientace (New orientation)” - the opposition movement in The evangelical church of Czech brethern; with the focus on the period of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií