Bc. Martin Duchaň

Bakalářská práce

Optická a mikrovlnná diagnostika výboje s povrchovou vlnou

Optical and microwave diagnostics of surface wave plasma
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje diagnostice mikrovlnného plazmového výboje buzeného povrchovou vlnou za nízkého tlaku. Pracovním plynem je v první části čistý argon a ve druhé části argon s malou příměsí vodíku. Hlavní metodou diagnostiky plazmatu je prostorově rozlišená optická emisní spektroskopie, dále pak mikrovlnná autointerferometrie. Výsledkem měření jsou radiální a axiální průběhy intenzit …více
Abstract:
This bachelor thesis studies low-pressure plasma discharge excited by surface wave. Working gas is pure argon in first part and in second part a small amount of hydrogen is mixed with argon. The main diagnostic method is spatially resolved optical emission spectroscopy. Second method is microwave autointerferometry. The results of measurement are radial and axial profiles of intensities of spectral …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Voráč, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta