Bc. Terezie Francová

Bachelor's thesis

Cholelitiáza a těhotenství

Cholelithiasis and pregnancy
Anotácia:
Tato bakalářská práce pojednává o problematice cholelitiázy v těhotenství z hlediska výživy. V teoretické části se zabývá třemi tematickými okruhy: výživou v těhotenství, cholelitiázou a cholelitiázou v těhotenství. Praktická část předkládá kazuistiky dvou těhotných pacientek s odlišnými projevy cholelitiázy. Práce je doplněna přílohou s edukačním materiálem pro ženy trpící tímto onemocněním.
Abstract:
This thesis deals with problems of cholelithiasis in pregnancy and nutrition. The theoretical part discusses three topics: nutrion in pregnancy, cholelithiasis and cholelithiasis in pregnancy. In the practical part two case controls of pregnant patients with different symptomp of cholelithiasis are presented. An educational material for women with this problem is attached.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Kamila Stýskalíková
  • Oponent: Mgr. Jitka Pokorná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / odbor:
Specializations in Health Science / Dietitian