Tomáš Nekovařík

Diplomová práce

Aktivity zájmových skupin v oblasti GMO: případová studie geneticky modifikované kukuřice

Activities of interest groups in the area of GMO: a case study of genetically modified maize
Anotace:
Diplomová práce se zabývá prosazováním zájmů v oblasti geneticky modifikovaných organismů. Cílem práce je analyzovat aktivity zájmových skupin v této oblasti a postihnout rozdílný přístup vlád ke GMO v USA a Evropě. Práce je strukturovaná do čtyř částí. První kapitola teoreticky definuje zájmové skupiny a lobbing. Druhá kapitola je věnována geneticky modifikovaným organismům a rozdílům mezi EU a USA …více
Abstract:
This thesis deals with promoting of the interests in the area of genetically modified organisms. The aim is to analyze the activities of interest groups in the area and affect different approach of governments to GMO in the USA and Europe. The work is structured into four parts. The first chapter theoretically defines interest groups and lobbying. The second chapter is devoted to genetically modified …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2015
  • Vedoucí: Petr Vymětal
  • Oponent: Adéla Matějková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44467