Theses 

Female Relationships in Toni Morrison's Sula and Love – Bc. Andrea Kušnírová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

Bc. Andrea Kušnírová

Diplomová práce

Female Relationships in Toni Morrison's Sula and Love

Female Relationships in Toni Morrison's Sula and Love

Anotace: Cílem této práce je analyzovat dvě díla afro-americké spisovatelky Toni Morrison, Sula a Láska. Tato práce pojednává o konceptu sesterství a o způsobu, jakým jsou sesterská pouta hlavních protagonistek Nel a Suly v Sule a Heed a Christine v Lásce ovlivňována a zničena rasistickými a sexistickými ideologiemi, které převládaly nejen v americké společnosti, ale také v jejich vlastních komunitách. První část se zabývá základními teoretickými koncepty. Následující část analyzuje vztahy mezi hlavními ženskými postavami v románech. Poslední část zdůrazňuje zkaženost americké společnosti, ve které rasové a sexistické ideologie překazí každou snahu afro-amerických žen o navázání smysluplného sesterského pouta.

Abstract: The aim of this thesis is to analyse two novels by Toni Morrison, Sula and Love respectively. The thesis elaborates on the notion of sisterhood and the way the sisterly bonds of the main protagonists, Nel and Sula in Sula and Heed and Christine in Love are influenced and irreparably damaged by racist and sexist ideologies prevailing not only in the mainstream American society but also in their own Black communities. The first part of the thesis deals with basic theoretical underpinnings. The following analytical part is concerned with the analysis of the relationships between main female characters in the novels. The final part stresses the perversity of the oppressive American society, where racist and sexist ideologies thwart any attempt of Black women to establish a meaningful sisterly bond.

Keywords: Toni Morrison, Black feminism, sisterhood, second-wave feminism, racism, sexism, African American women

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.
  • Oponent: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 06:19, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz