Ing. Mgr. Karol Frydrych

Rigorózní práce

Evžen Zámečník - profil skladatele

Evžen Zámečník - profile of composer
Anotace:
Rigorózní práce pojednává o brněnské hudební osobnosti Evženu Zámečníkovi (* 1939). První kapitola přináší ucelený obraz o jeho životě, kapitola druhá pak jeho vztah k některým významným osobnostem. Těžištěm rigorózní práce však je pohled do tvůrčí dílny autora. Kromě přehledu kompozičních východisek a metod práce je zde představena tvorba komorní, vokální, vokálně-instrumentální a instrumentální. …více
Abstract:
The doctoral thesis deals with a musical personality of Brno, Evžen Zámečník (* 1939). The first chapter provides an overall picture of his life; the second chapter deals with his relations to some outstanding personalities. The core of the doctoral thesis is, however, a look in the author´s creative workshop. In addition to the overview of compositional bases and methods of work, his production represents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Petr Macek, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc., prof. PhDr. Miloš Schnierer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta