Bc. Eva Ochrymovičová

Bakalářská práce

Obec jako zřizovatel mateřských a základních škol

The municipality as the founder of kindergartens and primary schools
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá činností obce vůči MŠ a ZŠ, které zřizuje, a právním rámcem, v němž se tento vztah odehrává. Cílem práce je zhodnocení vztahu vybrané obce a obcí zřizovaných škol.
Abstract:
This thesis deals with the activities of the village towards kindergartens and elementary schools to establishes and legal framework in which this relationship takes place. The aim is to evaluate the relation chosen municipality and municipalities established schools.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ochrymovičová, Eva. Obec jako zřizovatel mateřských a základních škol. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní