Bc. Milan Hodes

Bakalářská práce

"Zelená" vysokoúčinná kapalinová chromatografie

Green High-Performance Liquid Chromatography
Anotace:
Analytická chemie a také další chemické obory se v poslední době snaží být ekologicky a zároveň ekonomicky efektivní. Vysokoteplotní kapalinová chromatografie (HTLC) s podkritickou vodnou mobilní fází splňuje obě tato kritéria. HTLC s podkritickou vodou (Green HPLC) nejen že dokáže nahradit v LC separacích toxická organická rozpouštědla, ale navíc nabízí i 5 ? 20krát rychlejší separaci s vyšším rozlišením …více
Abstract:
Analytical chemistry as well as other fields of chemistry nowadays make efforts to be more ecologically and when it?s possible also economically effective. High temperature liquid chromatography (HTLC) using superheated water as a mobile phase covers both criteria. Not only that HTLC with superheated water can in some cases replace HPLC which is using toxic organic solvents but HTLC also offers 5 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hodes, Milan. "Zelená" vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická