Mgr. Marcela Jašová

Bakalářská práce

Der Einfluss des Englischen und Amerikanischen auf die deutsche Sprache

The influence of british and american english on the german language
Abstract:
This session deals with the influence of British and American English on the German language. There is described the evolution of German language and the influence of other languages on German. There are illustrated forms of loan words from English and rules of loan words in the field of spelling, phonetics, morphology, lexicology and stylistics. In the practical part we can find a list of most used …více
Abstract:
Jašová, Marcela: Der Einfluss des Englischen und Amerikanischen auf die deutsche Sprache. Brno, MU 2005, 45 s. Tato práce se zabývá vlivem anglického jazyka na jazyk německý. Je zde popsán vývoj německého jazyka a vliv ostatních jazyků na němčinu. Jsou zde znázorněny formy přejímání z anglického jazyka a pravidla při přejímání v oblasti ortografie, fonetiky, morfologie, lexikologie a stylistiky. V …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Olga Geislerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta