Mgr. Marta Fialová

Diplomová práce

EURO 2008 a mediální reprezentace národní identity

EURO 2008 and the media representation of national identity
Anotace:
Diplomová práce se zabývá mediální reprezentací národní identity v rámci novinového zpravodajství o Mistrovství Evropy ve fotbale 2008 v České republice. Média sehrávají v procesu utváření národní sounáležitosti klíčovou roli a analýzy sportovního zpravodajství přináší svou diváckou atraktivitou zajímavý výzkumný materiál. Za využití kvantitativní obsahové analýzy i kvalitativní diskurzivní analýzy …více
Abstract:
This thesis focuses on the national identity and its representation in the local media, in particular in the news reporting regarding the EURO 2008 football championship in the Czech newspapers. Media play a crucial role in the process of building of national identity in general. Thanks to its high degree of attractiveness to the audience, the sport news form an interesting research material. The goal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Václav Štětka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií