Theses 

EURO 2008 a mediální reprezentace národní identity – Mgr. Marta Fialová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Marta Fialová

Diplomová práce

EURO 2008 a mediální reprezentace národní identity

EURO 2008 and the media representation of national identity

Anotace: Diplomová práce se zabývá mediální reprezentací národní identity v rámci novinového zpravodajství o Mistrovství Evropy ve fotbale 2008 v České republice. Média sehrávají v procesu utváření národní sounáležitosti klíčovou roli a analýzy sportovního zpravodajství přináší svou diváckou atraktivitou zajímavý výzkumný materiál. Za využití kvantitativní obsahové analýzy i kvalitativní diskurzivní analýzy je sledováno jakým způsobem národní diskurz ovlivňuje podobu daného zpravodajství a zda dochází k jeho homogenizaci napříč sledovanými novinami. Práce využívá mimo jiné teorii banálního nacionalismu, koncept stereotypizace nebo analýzu národních symbolů a mýtů. Podle výsledků práce národní diskurz ovlivňuje podobu zpravodajství a do určité míry dochází také k homogenizaci jednotlivých novin. Symbolická reprezentace národní identity je tak součástí zpravodajství o EURO 2008 v českých novinách.

Abstract: This thesis focuses on the national identity and its representation in the local media, in particular in the news reporting regarding the EURO 2008 football championship in the Czech newspapers. Media play a crucial role in the process of building of national identity in general. Thanks to its high degree of attractiveness to the audience, the sport news form an interesting research material. The goal of this work is to observe how the news service as such is influenced by the national discourse and if there is any sign of its homogenization, using methods of the quantitative content analysis and qualitative discourse analysis. In this work, there is, among others, made use of the theory of banal nationalism, stereotypisation and the analysis of the national symbols and myths. The results show that the national discourse does affect the form of the news reporting and to a certain degree there is the process of homogenization apparent as well. It can be concluded that regarding the EURO 2008 championship, the symbolic representation of the national identity play an important role in the news reporting in the Czech newspapers.

Klíčová slova: nacionalismus, národní identita, fotbal, novinové zpravodajství, stereotypy, národní mýty, národní symboly, národní charakteristika, diskurzivní analýza, obsahová analýza, výzkumná práce nationalism, national identity, football, news reporting, stereotypes, national myths, national symbols, national character, discourse analysis, content analysis, research work

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Václav Štětka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 15:36, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz