Bc. Veronika HUMLOVÁ

Master's thesis

Akustické odezvy částečných výbojů v diagnostice izolačních vad výkonových transformátorů

Acoustic responses of partial discharges in diagnostics of power transformer insulation defects
Anotácia:
Tato diplomová práce je vypracována za účelem vytvoření počítačového skriptu pro výpočet lokality zdroje akustického signálu produkovaného defektem v izolačním systému transformátoru. Diplomová práce se zabývá jednotlivými diagnostickými metodami s důrazem na měření částečných výbojů a jejich akustických projevů. Z toho pak vychází vytvoření programu v Microsoft Excelu pro výpočet zdroje akustického …viac
Abstract:
This diploma describe an PC script, witch is used for locating source of acoustic signal in isolation system of transformer. There are described methods of diagnostic with accent on measuring of partial discharges and their noises. This method lead to made an program in MS Exel to calculate source of acoustic signal in insolation defect. Program can calculate location of partial discharge during test …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2011
Zverejniť od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedúci: Doc. Ing. Eva Müllerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUMLOVÁ, Veronika. Akustické odezvy částečných výbojů v diagnostice izolačních vad výkonových transformátorů. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 04. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/