Adéla OBRAČAJOVÁ

Diplomová práce

A Child´s Play? On the Translation of Books for Children

A Child´s Play? On the Translation of Books for Children
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou překladu dětské literatury. Srovnává dvě dětské knihy Roalda Dahla s jejich českými překlady. Stylistická analýza originálů poskytuje základní vhled do jazyka dětských knih a zkoumá příznakové rysy autorova stylu. Srovnávací analýza anglických originálů a jejich českých protějšků se zaměřuje na překladatelské metody a kreativní překladatelská řešení při …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of translating children´s literature. It compares two children´s books by Roald Dahl and their Czech translations. The stylistic analysis of the originals provides an essential insight into the language of children´s books and explores the distinctive features of the author´s style. The contrastive analysis of the English originals and their Czech counterparts …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2009
Zveřejnit od: 26. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Renata Tomášková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OBRAČAJOVÁ, Adéla. A Child´s Play? On the Translation of Books for Children. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.5.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Bi-Aj

Práce na příbuzné téma

Všechny práce