Bc. Libuše Dvořáková

Diplomová práce

Studium konformačního chování amyloidu beta a jeho mutantů v pozici 35 metodami molekulového modelování

Conformational study of amyloid beta and its mutants at position 35 using molecular modeling methods
Anotace:
Alzheimerova choroba je závažné onemocnění, které postihuje mozek lidí v pokročilém věku života. Existuje mnoho teorií, jež se snaží vysvětlit cesty vedoucí k patologickým změnám v mozku pacientů, ale dosud žádná z nich nedokáže popsat přesný mechanismus vzniku tohoto onemocnění. Jednou z teorií poslední doby je i teorie o nepříznivém působení volných kyslíkových radikálů na organizmus a jejich vlivu …více
Abstract:
Alzheimer's disease is a serious disease that affects the human brain in the senior age. There are many theories trying to explain the path leading to pathological changes in the brain of patients, but none of them can describe the exact mechanism of the disease so far. One of the recent theories is the one of the negative effects of free oxygen radicals on the organism and their influence on the development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta