Ladislava Slezáčková

Bakalářská práce

Porodní báby v Čechách posledních tří století

Midwifes in czech lands in the last three centuries
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje babictví jako řemeslu a porodním bábám. Konkrétně zkoumá proměnu jejich společenského postavení, povinnosti a potřebu umění lékařských úkonů při provádění tohoto řemesla na základě vybraných pramenů a to na území Čech za poslední tři století. Těmi jsou lékařské knížky a "příručky" psané právě pro porodní báby. Práce obsahuje mnoho citací z těchto pramenů, které slouží …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with midwifes and midwifery as a trade. Specifically, it investigates social status, responsibilities and the need of medical knowledge for midwifes based on selected sources from the area of Bohemia in last three centuries. The sources chosen for this thesis are medical books and handbooks written for midwifes specifically. The paper contains many citations from said sources …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Slezáčková, Ladislava. Porodní báby v Čechách posledních tří století. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Historická studia / Kulturněhistorická a muzeologická studia

Práce na příbuzné téma