Mgr. et Mgr. Dana Pětrošová

Bakalářská práce

Language Policy and Immigration in Canada

Language Policy and Immigration in Canada
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá jazykovou situací v Kanadě a její souvislostí s imigrací do této země. Práce zkoumá jazyky imigrantů a jejich místo ve společnosti v kontextu kanadské politiky bilingvismu s angličtinou a francouzštinou jako oficiálními jazyky. V první části práce je vysvětlen termín „jazyková politika“. Předkládají se definice různých autorů, které jsou později aplikovány na konkrétní …více
Abstract:
The thesis deals with the language situation in Canada and its relation to immigration. The significance of heritage languages and their place in Canadian society is examined in the context of the policy of bilingualism with English and French as the official languages. The first part of the thesis explains the term “language policy”. Definitions by various authors are presented to provide a background …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jarmila Dezortová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma