BcA. Anna Marie Formánková, DiS.

Diplomová práce

Front of house management v Městském divadle Brno

Front of house management at Brno City Theatre
Anotace:
Diplomová práce se věnuje postupům Front of house managementu, péči o zákazníka a implementaci těchto postupů do divadelního prostředí. Případová studie Městského divadla Brno, p.o. mapuje současnou situaci v divadle a na základě výsledků jsou navržena řešení pro zlepšení péče o diváka právě v tomto divadle.
Abstract:
The diploma thesis focuses on Front of House management, customer care and on the implementation of related techniques in the theatre. The case study of the Brno Municipal Theatre maps the current situation within this theatre and – based on the results – proposes solutions for the improvement of customer care in this particular theatre.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2016
  • Vedoucí: MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.
  • Oponent: doc. MgA. Blanka Chládková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/cl5wq/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na Producenství