Vojtěch Fučík

Master's thesis

Principal component analysis in Finance

Analýza klíčových komponent ve financích
Anotácia:
Hlavním cílem této práce je shrnout a propojit již existující metodologii analýzy klíčových komponent, hierarchického shlukování a topologického uspořádání ve finančních a ekonomických sítích, lineární regrese a GARCH modelování. V této práci je porovnávána shlukovací schopnost PCA metody s více konvenčními přístupy na datech o výnosech sady světových akciových indexů v různých časových periodách, …viac
Abstract:
The main objective of this thesis is to summarize and possibly interconnect the existing methodology on principal components analysis, hierarchical clustering and topological organization in the financial and economic networks, linear regression and GARCH modeling. In the thesis the clustering ability of PCA is compared with the more conventional approaches on a set of world stock market indices returns …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2016
  • Vedúci: Marek Kolman
  • Oponent: Milan Fičura

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52451