Ing. Pavel Sadílek

Bakalářská práce

Strukturální fondy EU jako zdroj financování MSP

Structural Funds EU as a Source of Financing for SMEs
Anotace:
Obsahem této práce je analyzovat a vyhodnotit stav a možnosti využití strukturálních fondů Evropské unie jako zdroje financování malých a středních podniků v České republice a provést rozbor na praktickém příkladu projektu.
Abstract:
The aim of this work is to analyze and evaluate the situation and the possibility of using structural funds of EU as a source of financing for small and medium enterprises in the Czech Republic and analyze a practical project example.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Karel Mráček, CSc.
  • Oponent: Ing. Tomáš Marek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS