Bc. Soňa CIGÁNKOVÁ

Bachelor's thesis

Vývoj převodů výnosů daní na územní samosprávní celek - Město Ústí nad Labem

Development of revenues transfers of taxes to regional municipal unit - city of Ústí nad Labem
Abstract:
Ve své práci jsem se zaměřila na vývoj převodů výnosů daní na územní samosprávní celky. Popsala jsem historii vzniku územně správních celků v České republice od roku 1993, dále vývoj jednotlivých daní a následně principy rozpočtového určení daní. Ve své práci jsem se zaměřila na vývoj a principy rozpočtových určení daní v letech 1993 - 2008, popsala realizaci a funkci převodů výnosů daní územním samosprávním …more
Abstract:
In my task I concentrated at development of revenues transfers of taxes to regional municipal units. I described the history of establishment of regional municipal units in Czech republic since 1993, further the development of individual taxes and subsequently principles budget for determination of taxes. In my task I intended on development and principles budget determination taxes in years 1993 …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Tatjana Richterová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CIGÁNKOVÁ, Soňa. Vývoj převodů výnosů daní na územní samosprávní celek - Město Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2009. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 17. 04. 2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická