Bc. Soňa CIGÁNKOVÁ

Bachelor's thesis

Vývoj převodů výnosů daní na územní samosprávní celek - Město Ústí nad Labem

Development of revenues transfers of taxes to regional municipal unit - city of Ústí nad Labem
Anotácia:
Ve své práci jsem se zaměřila na vývoj převodů výnosů daní na územní samosprávní celky. Popsala jsem historii vzniku územně správních celků v České republice od roku 1993, dále vývoj jednotlivých daní a následně principy rozpočtového určení daní. Ve své práci jsem se zaměřila na vývoj a principy rozpočtových určení daní v letech 1993 - 2008, popsala realizaci a funkci převodů výnosů daní územním samosprávním …viac
Abstract:
In my task I concentrated at development of revenues transfers of taxes to regional municipal units. I described the history of establishment of regional municipal units in Czech republic since 1993, further the development of individual taxes and subsequently principles budget for determination of taxes. In my task I intended on development and principles budget determination taxes in years 1993 …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedúci: Ing. Tatjana Richterová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CIGÁNKOVÁ, Soňa. Vývoj převodů výnosů daní na územní samosprávní celek - Město Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2009. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 17. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická