Theses 

Analýza efektivity ochutnávek jako formy podpory prodeje – Kateřina Korpasová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Kateřina Korpasová

Bakalářská práce

Analýza efektivity ochutnávek jako formy podpory prodeje

Analysing Tasting Effectiveness as Sales Promotion Type

Anotace: Tato práce se zabývá analýzou efektivity ochutnávek jako formy podpory prodeje. Hlavním cílem této práce je analýza efektivity ochutnávek v supermarketech a hypermarketech a změření míry navýšení prodaných výrobků v závislosti na ochutnávce. V teoretické části je vysvětlení charakteristiky maloobchodního trhu a podpory prodeje. Výzkumnou metodou je skryté pozorování. Praktická část je zaměřena na analýzu sesbíraných dat.

Abstract: This thesis deals with analysing tasting effectiveness as sales promotion type. The main aim of this thesis is an analysis effectiveness of tasting in the supermarket or hypermarket and a measurement of increase in sales of products depending on tasting. In the theoretical part is explanation of characteristic retail market and sales promotion. The research method is hidden observation. The practical part is focused on analysis of collected data.

Klíčová slova: ochutnávka, podpora prodeje, komunikační mix, maloobchodní trh, typologie zákazníků

Keywords: tasting, sales promotion, communication mix, retail market, typology of customers

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Vojtěch Spáčil
  • Oponent: Tereza Navrátilová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 13:06, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz