Zuzana Nováková

Bakalářská práce

Společensky odpovědná firma

Socially Responsible Company
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na aplikaci konceptu společenské odpovědnosti podniku (CSR) v podmínkách českých podniků. Cílem práce je zpracovat teoretická východiska k tématu společenské odpovědnosti podniků a jejich následná aplikace ve vybraném českém podniku. Na základě provedené analýzy jsou navržena konkrétní doporučení pro další vývoj podniku.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Cestovní ruch

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.