Petra TOMEČKOVÁ

Bakalářská práce

Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole

A Comparison of School Educational Plans in a Health-Promoting School and a Standard Nursery School
Anotace:
Tato práce se zabývá tématem podpory zdraví u dětí mateřských škol. Je zaměřena na zmapování prvků zdraví, které mateřské školy využívají při výchově a vzdělávání dětí.Teoretická část práce se zabývá objasněním základních pojmů o zdraví, jeho ochranou a podporou zdraví ve školním prostředí. Dále se zaměřuji na filozofii a zásady projektu škol podporujících zdraví. V praktické části se zabývám odlišnostmi …více
Abstract:
This thesis pursues the topic of children´s health support at nursery schools. It focuses on mapping the elements of health which are used by nursery schools during the education of children.The theoretical part pursues the explanation of basic health terms, its protection and promotion of health in the school environment. It also focuses on the philosophy and principles of the Health Promoting Schools …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMEČKOVÁ, Petra. Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe