Bc. Otakar Rákosník

Diplomová práce

Nálady ve společnosti a jejich vliv na spotřební chování obyvatel

The mood in society and their influence on consumer behavior
Anotace:
Závěrečná práce se zabývá vlivem nálady na spotřební chování obyvatel. První část práce shrnuje poznatky o náladě, vysvětluje její formování a vztah ke spotřebě. Nálada je ovlivněna vnitřními i vnějšími faktory, jejichž vliv je v práci popsán. V této části je také popsán proces a jednotlivé složky marketingového výzkumu a vztah marketingu k spotřebnímu chování zákazníka. Druhá část práce obsahuje výběr …více
Abstract:
The thesis deals with the influence of the mood on consumption behavior of the population. The first part summarizes the knowledge of the mood, explains its formation and its relation to consumption. Mood is influenced by internal and external factors whose impact is described in the work. This section also describes the process and individual steps of marketing research and the relationship of marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2018
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní